พรอโพลิส Propolis

พรอโพลิส
สกัดจากยางไม้ที่ผึ้งรวบรวมมาเพื่อ ซ่อมแซมรวงรัง
มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสบางชนิด
ผสมน้ำกลั้วปากและคอ เพื่อลดกลิ่นปาก
บรรเทาอาการเจ็บและอักเสบในลำคอ

หมวดหมู่: