Our Story

จากงานอดิเรกทำยามว่าง ของสองผู้ก่อตั้ง สู่ความสำเร็จที่ถูกส่งต่อ จากรุ่นสู่รุ่น

เจ้าของ คุณสมบูรณ์–คุณสุภา ยาวิเลิศ เริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ผึ้ง เมื่อพุทธศักราช 2528 ณ บ้านหมื่นถ้อยน้ำงาม เลขที่ 779 หมู่ที่ 1 ถนนน้ำตก แม่สา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชนิดของผึ้งที่เลี้ยง คือ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ซึ่งมีผู้นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน เลี้ยงง่าย ให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูง

เริ่มต้นเลี้ยงในปีแรกเพียง 10 รัง ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นงานด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันมีประมาณ 2,000 รัง

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งประกอบด้วย น้ำผึ้ง รอยัล เจลลี่หรือนมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง ยางเหนียว และพิษผึ้ง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ คือ บริโภคแล้วร่างกายจะปรับสภาพเกิดความสมดุลย์ ทำให้แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ชีวิตมีแต่ความสุข

ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยเฉพาะน้ำผึ้ง “ตราสุภาฟาร์มผึ้ง”มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอยู่ ทั่วประเทศ สุภาฟาร์มผึ้งเป็นฟาร์มผึ้งเปิด

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งประกอบด้วย คือ เป็นสถานที่ที่ให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผึ้งแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ผึ้งเป็นแมลงเศรษฐกิจ เป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่พึงศึกษา ผู้ยึดมั่นอาชีพการเลี้ยงผึ้งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน คุณสมบูรณ์-คุณสุภาจึงได้มีปณิธานไว้ว่า “จะอุทิศตนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งตลอดไป”

ลักษณะนิสัยที่สำคัญของผึ้ง

“ไม่นอนตื่นสาย ไม่ร้ายดังฝัน ขยันหากิน บินไม่สูงนัก รักความสะอาด ฉลาดสะสม นิยมความสามัคคี ไม่ราวีใครก่อน”

Supha bee farm was founded by Somboon and Supha Yawilert in 1985 at 779 Moo1 Muantoy MaesaWaterfall lane, Chiangmai-Fang road, Rimtai, Maerim, Chiangmai, Thailand. The bees were imported from Taiwan. They were called Apris mellifera, a kind of commercial bees.

Firstly, there were 10 beehives however, this numbers have been expanded to be 1,500 hives now. The bee products are royal jelly, bee pollen, bee wax, propolis and bee venom, they are all natural food supplements. When consuming regulate weight and increases vigor and physical strength. The products of Supha bee farm are distributed widely in Thailand. In addition, it is an open farm as eco-tourism attraction with sharing information and knowledge to students and interested ones both Thai and foreigners. Bees are wonderful commercial insects. Beekeepers are able to have high quality way of life.

The aim is to be a dedicator of beekeeper as long as we can.