รวงรังผึ้งคอนไม้ Honey Comb with Frame

รวงรังผึ้งมาพร้อมกับคอนไม้ สดๆ จากฟาร์มไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ
น้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม

หมวดหมู่: